serwis i laboratorium pomiarowe

adres siedziby:                                                                  ( edycja: 05.03.2020)

OPTEL-Piotr Sakowicz
ul. Wołoska 88/4
02-507 Warszawa
POLAND

NIP: PL5221053977; tel: 22 845-37-96 (tel./fax), 22 409-17-50 ; e-mail: piotr.sakowicz@optel-serwis.pl , serwis@optel-serwis.pl
certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10

wzorcowanie, kalibracje, naprawy urządzeń z zakresu DC ... 20GHz:
- multimetry, mierniki cęgowe, mierniki RLC
- dekady RC
- generatory sygnałowe, generatory impulsowe, generatory mikrofalowe
- testery radiokomunikacyjne, testery awioniki ( ILS, MLS, VOR, COMM, ATC , ALT8000  ( FM do 200MHz !!!) , GPSSim, MLS... )
- analizatory widma, analizatory modulacji, mierniki zniekształceń, mierniki WFS ( VSWR )
- mierniki mocy w.cz.
- analizatory szyn ARINC

- serwis pogwarancyjny wielu urządzeń marki : Marconi Instr., IFR, Aeroflex
- serwis pogwarancyjny wielu typów przyrządów zakupionych za pośrednictwem MERATRONIK S.A.
- uwaga: nie serwisujemy Anritsu
- zamawianie usług kalibracji i wzorcowania w OPTEL wyłącznie za pośrednictwem: piotr.sakowicz@optel-serwis.pl
- świadectwa kalibracji bez podpisu właściciela są nieważne
- adresem do wysyłki przyrządów do kalibracji, wzorcowania i naprawy do OPTEL jest wylącznie adres siedziby firmy (ul. Wołoska 88/4 )
- dane adresowe do faktury zgodne z adresem siedziby firmy ( OPTEL-Piotr Sakowicz, ul. Wołoska 88/4, 02-507 Warszawa )
- w przypadku nieścisłości w świadectwach kalibracji, wzorcowania lub podejrzenia o ich sfałszowanie prosimy o niezwłoczny kontakt z OPTEL
- z uwagi na wartość przyrządów zalecamy o monitorowanie transportu ( informacja do i z OPTEL o wysyłce )
- informujemy, że siedziba firmy i okolicy objęta jest monitoringiem

Współpraca z Meratronik S.A.
- w styczniu 2005 r. serwis i laboratorium pomiarowe Meratronik S.A. zostało wyodrębnione do podmiotu OPTEL-Piotr Sakowicz;
- możliwości pomiarowe i doświadczenie personelu OPTEL umożliwiły korzystanie przez klientów z usług serwisowych ( kalibracje i naprawy ) głównie w zakresie pogwarancyjnej obsługi serwisowej sprzętu pomiarowego zakupionego w Meratronik S.A. ( w ramach istniejących możliwości );
- serwis i laboratorium OPTEL zaczął dynamicznie rozwijać możliwości serwisowe i pomiarowe w oparciu o wlasne siły i środki tworząc zaplecze do skutecznej obsługi najnowszej techniki pomiarowej, z której skorzystało już wielu klientów;
- klienci powinni wiedzieć, że prócz nich, to właśnie my (OPTEL)  jesteśmy jedynymi , którzy są zainteresowani rozszerzaniem oferty serwisowej i pomiarowej OPTEL dla usług wykonywanych w kraju;
- dla Meratronik S.A jesteśmy w praktyce takim samym klientem jak inni, tak więc nasza współpraca polega głównie na zakupie instrukcji serwisowych. Nie ma zapotrzebowania bezpośrednio z Meratronik S.A. na usługi serwisowe z zakresu naszych możliwości;
- dnia 05.03.2020 właściciel firmy podjął decyzję o wycofaniu się z zadeklarowanej współpracy z Meratronik S.A.,powód: brak zainteresowania ze strony Meratronik S.A. usługami możliwymi do wykonania w kraju przez OPTEL ).

personel:
    - mgr inż. Piotr Sakowicz (specjalizacja: lotnicze systemy pokładowe - radiolokacja i urządzenia rozpoznawcze, były szef rozwiązanego Ośrodka Metrologii Lotniczej ITWL ), wykonawca wszystkich napraw w OPTEL, z wyłączeniem urządzeń dawnej produkcji MERATRONIK S.A. ( nowej produkcji nie ma ) - kilkadzeiesiąt testerów , generatorów i analizatorów widma, w tym: IFR2945, IFR2948, IFR2965, IFR2968, ATC-600, ATC-1400, ATC-601, IFR4000, IFR6000, RD-300, RD-301, NAV-402AP, NAV-750, IFR6843, COM-120C, ARINC-429EX ( w miarę możliwości - naprawa płyt RF/AC/DC PCB, zasilaczy , tłumików, wymiana modułów mikrofalowych), kalibracja i diagnostyka urządzeń.
   - techn. Bogdan Hetko: kalibracja urządzeń ( całkowita lub częściowa , z wyłączeniem VOR, MOD-S, TCAS w testerach nowszej generacji).
   - mgr inż. Adam Koźbiał: diagnostyka i naprawa urządzeńpomiarowych dawnej produkcji MERATRONIK S.A. ( w tym: ZPFM-3, ZPFM-4, V640 itd. ), system jakości.

INFORMUJEMY: 
   - OPTEL nie brał i nie bierze udziału w przetargach dotyczących napraw i kalibracji z uwagi na brak możliwości określenia ceny naprawy przed wykonaniem diagnostyki. Diagnostyka jednak wchodzi w zakres naprawy, chociaż najczęściej wykonywana jest bezpłatnie.
   - na zamówieniach obowiązkowo prosimy podawać cenę z oferty, numer zamówienia oraz wszystkie dane do faktury VAT.
   - typowy okres platności: 14 dni, chyba , że ustalono inaczej.
   - w naprawach staramy się używać podzespołów oryginalnych, jeśli jest to możliwe i uzasadnione,
   - mimo, iż posiadamy podzespoły na wymianę, które typowo uszkadzają się, to końcowy czas naprawy może być uzależniony od dostępności podzespołów u producenta oraz możliwości ich pozyskania ( potrafią być problemy )
   - znaczna część wszystkich napraw może być wykonana w kraju, warto upewnić się , że wysłanie przyrządu do producenta jest konieczne.

O OPTEL-Piotr Sakowicz
- lata 80-te: praca właściciela firmy na lotnisku Okęcie: bezpośrednia obsługa samolotów i śmigłowców, naprawa i strojenie urządzeń pokładowych: głównie radarów, urządzeń rozpoznawczych ( IFF), transponderów ATC, transponderów systemu DME, urządzeń ILS, radiokompasów lotniczych, radiowysokościomierzy itp.
- podmiot OPTEL-Piotr Sakowicz powstał w 1991 r. w celu wsparcia nowatorskich rozwiązań z zakresu optoelektroniki do badania mikromaszyn ( 4 patenty z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ) oraz układów pomiarowych i sterowania do badania mikromaszyn;
- w latach 90-tych opracowano uklady elektronicznych barometrów przy współpracy z AVIOMET do pomiarów ciśnienia barometrycznego w obrębie lotnisk;
- w latach 90-tych opracowano model laserowego skanera strun głosowych do badania bezgłosu strun, przy współpracy z Politechniką Warszawską oraz Akademią Muzyczną w Warszawie;
- w roku 2005 przejęto serwis Meratronik S.A., który zaczął działać w OPTEL-Piotr Sakowicz jako samodzielny i niezależny podmiot, zapewniając wsparcie serwisowe dla nowo zakupionych przez klientów Meratronik S.A. urządzeń ( głównie produkcji IFR - dzisiaj Aeroflex / VIAVI, Transmille i innych. ) z zakresu mikrofal, AC, DC;
- od roku 2005 OPTEL-Piotr Sakowicz rozwijał się korzystając ze starszej aparatury wykupionej z Meratronik S.A. oraz dzięki nowym niezbędnym zakupom, a także unikalnym opracowaniom własnym umożliwiającym weryfikację, kalibrację i naprawy najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych i testerów , również stoswanych w technice lotniczej ( dzięki specjalistycznemu wykształceniu z tej dziedziny i bogatemu doświadczeniu personelu );
- firma przez cały okres swojego istnienia zapewnia kluczowe i natychmiastowe wsparcie dla obsługi technik pomiarowych klientów.
Copyright Nazwa.pl